قالب بلاگ بیان
قالب پرشین بلاگ3 :: HTML5 CSS3

HTML5 CSS3

ارائه خدمات وبلاگ نویسی
HTML5 CSS3

به نام پروردگار زیبایی ها! سلام.این وبلاگ کاملا رایگان برای دادن خدمات وبلاگ نویسی و قالب های سرویس های پارسی بلاگ-پرشین بلاگ-رز بلاگ-بلاگفا*-بلاگ بیان است.
*:این وبلاگ هیچ مصعولیتی در قبال حذف سایت ندارد.

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

قالب پرشین بلاگ3

۲۱ دی ۹۶ , ۰۸:۴۳

کد:

<!-.-.-Design By : PIcHaK.NeT-.-.->
<html>
<head>
<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<!-"-"-Design By : www.PIcHaK.NeT-"-"->
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://www.PIcHaK.NeT/themes/55/02/image/p.css" type="text/css" rel="stylesheet">

 

</head>
<body>
<!-.-.-Design By : PIcHaK.NeT-.-.->
<div align="center">

<div class=Back-PICHAK2><div class=Back-PICHAK3><div class=Back-PICHAK>
	
<table border="0" width="960" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">		


<tr><td colspan="3" id=Header-PICHAK>		

<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:10;height:20;float:right"></div>


<a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->"><img border="0" src="http://www.PIcHaK.NeT/themes/55/02/image/blank.gif" width="80" height="33" hspace="1"></a>
<a target="_blank" href="http://www.PIcHaK.NeT"><img border="0" src="http://www.PIcHaK.NeT/themes/55/02/image/blank.gif" width="80" height="33" hspace="1"></a>
<a href="mailto:<-BlogEmail->"><img border="0" src="http://www.PIcHaK.NeT/themes/55/02/image/blank.gif" width="80" height="33" hspace="1"></a>
<a href="/posts"><img border="0" src="http://www.PIcHaK.NeT/themes/55/02/image/blank.gif" width="80" height="33" hspace="1"></a>
<a href="<-BlogUrl->"><img border="0" src="http://www.PIcHaK.NeT/themes/55/02/image/blank.gif" width="80" height="33" hspace="1"></a>


</div>


</div>

<div id=BlogTitle><br><-BlogTitle-></div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription><-BlogDescription-></div>


</td></tr>

<td width="700" valign="top">

<div align="center">

			
<blogpost>
			
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b><BR><BR></div><div class=date><div class=date2> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] 
</div></div></div>


<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PostContent->
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
				
</div></div>			


<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class="comment"><BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment> </div>

</div></div>						
					


</blogpost>
<BlogPage>
			
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

<b><a href="<-pageLink->"><-PageTitle-></a></b><BR><BR></div><div class=date><div class=date2> [ ] [ ] [ مدیر ] 
</div></div></div>


<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<-PageContent->
 
				
</div></div>			


<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class="comment">  </div>

</div></div>						
					


</BlogPage>
<BlogArchivePage>
			
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>		

<b><a href="#">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></b><BR><BR></div><div class=date><div class=date2> [ ] [ ] [ مدیر ] 
</div></div></div>


<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>					
<BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems>
 
				
</div></div>			


<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class="comment">  </div>

</div></div>						
					


</BlogArchivePage>		

<blogpagingblock>
<style>.pging {  direction:rtl;  font-size:1.2em;  height:30px;  margin:40px 0 0;  color:#000000;  padding-bottom: 20px;  text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666;  display:inline-block;  margin:0 3px;  padding:1px 5px;  text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {  color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {  background-color:#000000;  border:1px solid #666666;  color:red;  cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<previouspage><a href="<-previouspage->"><font color="#000000"><< مطالب جدیدتر</font></a></previouspage>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<nextpage><a href="<-nextpage->"><font color="#000000">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></nextpage>
<br></font></font><br></div></blogpagingblock>

<center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://PIcHaK.NeT"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font><font style="FONT-SIZE: 9pt" color="#e1e1e1"> </font><b>
<font class=text5 size="1"><font color="#666666">Pichak</font></span></a> </font><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>
</b><font color="#FF9933"></a></font></center><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">	

<BlogAuthorsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Authors</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Blog Previous</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>
			
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Mofid Links</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="https://italnodecor.com/%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%85-%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%81/">کابینت</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://sadjadac.ir/" title="وب فصل زمستان" target="_blank">وب فصل زمستان</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://www.iranhafez.com/%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C/">فال تاروت 6 کارته</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://www.tasfiyeasa.com/tag/خرید-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی-هفت-مرحله-ای" title="دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای" target="_blank">دستگاه تصفیه آب 7 مرحله ای</a></div>
<div class=li-Sid><a href="http://irachi.ir/Page.aspx?src=94">آینه تراش خورده</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogLinksBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Links</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://PIcHaK.NeT">قالب وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogFeedShowBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Link Dump</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://PIcHaK.NeT">قالب وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogFeedShowBlock>

<BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>Blog Categories</b></div></div>			
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>				
<a href="<-TagLink->"><-TagName->(<-Tagweight->)</a></div></BlogTags></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock>

<BlogpagesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>Others Pages</b></div></div>			
<div class=CenterSid><Blogpages><div class=li-Sid>				
<a href="<-pageLink->"><-pagetitle-></a></div></Blogpages></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogpagesBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Mofid Links</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a href="http://farazposhtiban.com/Page.aspx?src=125">تعمیر ظرفشویی</a>
</div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="https://www.hamrah-mechanic.com/carprice/suzuki/">قیمت محصولات سوزوکی</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://darbaran.com/fa/project/interior-wood-door/" >درب چوبی ساختمان</a>
</div>
<div class=li-Sid><a href="http://irankashi.ir/" title="وب ایران کاشی" target="_blank">وب ایران کاشی</a></div>
<div class=li-Sid><a title="عکس نوشته" href="http://axmax98.ir/">عکس نوشته</a>
<a title="زیبا ساز" href="http://zibasaz.net/"><img border="0" src="http://blackskin.ir/i.png"></a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogpagesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>Others Pages</b></div></div>			
<div class=CenterSid><Blogpages><div class=li-Sid>				
<a href="<-pageLink->"><-pagetitle-></a></div></Blogpages></div>			
<div class=LowSid></div></div>
</BlogpagesBlock>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>Blog Custom</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-><br /><-persianstat-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>	


</td></tr>

<tr><td width="800" colspan="3" id="footer-PICHAK">

	[  طراحی : <a href="http://www.PIcHaK.NeT"target="_blank">پیچک </a> ] [ <a href="http://www.PIcHaK.NeT"target="_blank"> Weblog Themes By : pichak </a>]   	
    	

</td></tr></table>
</div></div></div>

	<div id="footer">
	
<tr>

<div id=frightmenu>
<div class=FTopSid><div class=FTopSid2>			
<b>About</b></div></div>
<div class=FCenterSid><div class=Fli-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div align="right">
<br><-AboutAuthor-></BlogProfile></div></div></div>
<div class=FLowSid></div></div>

<div id=frightmenu>
<div class=FTopSid><div class=FTopSid2>
<b>Archive</b></div></div>
<div class=FCenterSid><div align="right">
<BlogArchive><div class=Fli-Sid>

<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div></div>
<div class=FLowSid></div></div>

<div id=frightmenu>
<div class=nFTopSid><div class=nFTopSid2>
<b>Menu</b></div></div>
<div class=nFCenterSid>
<BlogArchive>
<div align="left">
<div class=nFli-Sid><a href="<-BlogUrl->">Home</a></div>
<div class=nFli-Sid><a href="mailto:<-BlogEmail->">Email</a></div>
<div class=nFli-Sid><a href="/posts">Posts</a></div>
<div class=nFli-Sid><a target="_blank" href="http://PIcHaK.NeT">Template</a></div>
<div class=nFli-Sid><a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">Profile</a></div>
</div></div>
<div class=nFLowSid></div></div>	</tr>
</div></div>
</body>
</html>

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی